Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här lägger du till bokmärken för dina favoritplatser

Om du vill öppna ett objekt i dina bokmärken väljer du det på menyn Bokmärken. Du kan lägga till dina favoritplatser på menyn Bokmärken. Du kan lägga till bokmärken till filer och mappar i filsystemet och till FTP-platser.

Så här lägger du till ett bokmärke

Visa det objekt som du vill lägga till bokmärket för i visningspanelen. Välj Bokmärken -> Lägg till bokmärke.

Så här redigerar du ett bokmärke

Om du vill redigera bokmärken gör du så här:

 1. Välj Bokmärken -> Redigera bokmärken. Dialogfönstret Redigera bokmärken visas.

 2. Markera bokmärket på vänster sida av dialogfönstret Redigera bokmärken. Redigera bokmärket på höger sida av dialogfönstret Redigera bokmärken så här:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning  

  Namn

  Använd den här textrutan för att skriva in ett namn som identifierar bokmärket på menyn Bokmärken.

  Plats

  Använd det här fältet för att ange bokmärkets plats.  

 3. Om du vill ta bort ett bokmärke markerar du det på vänster sida av dialogfönstret. Klicka på Ta bort.