Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Använda navigationshistoriken

Nautilus sparar en historiklista över filer, mappar och FTP-platser. Du kan använda historiklistan för att gå till filer, mappar och FTP-platser som du nyligen har visat. I historiklistan finns de tio senaste objekten som du visat. I följande avsnitt beskrivs hur du navigerar i historiklistan.

Om du vill radera historiklistan väljer du Gå -> Töm historik.

Så här navigerar du i historiklistan med menyn Gå

Om du vill visa en lista över objekt som du tidigare har visat väljer du menyn Gå. Historiklistan visas i den nedre delen av menyn Gå. Om du vill öppna ett objekt i historiklistan väljer du det på menyn Gå.

Så här navigerar du i historiklistan med verktygsraden

Om du vill använda verktygsraden för att navigera i historiklistan utför du något av följande:

Så här navigerar du i historiklistan med fliken Historik

Du visar fliken Historik genom att klicka på fliken Historik i sidopanelen. På fliken Historik visas en lista över objekt som du har visat tidigare.

Fliken Historik med exempelfil, exempelmapp och exempel-URL:er.

Om du vill visa ett objekt från historiklistan i visningspanelen klickar du på objektet på fliken Historik.