Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kopiera och klistra in på en ny plats

Du kan kopiera en fil eller mapp och sedan klistra in den i en annan mapp. Gör så här:

  1. Markera den fil eller mapp som du vill kopiera och välj Redigera -> Kopiera fil.

  2. Öppna den mapp som du vill kopiera filen eller mappen till och välj Redigera -> Klistra in filer.