Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Dra till en ny plats i visningspanelen

Om du vill kopiera en fil eller mapp gör du så här:

  1. Öppna ett Nautilus-fönster. Välj Arkiv -> Nytt fönster så öppnas ännu ett Nautilus-fönster.

  2. Markera den mapp som du vill kopiera filen eller mappen från i det ena fönstret. I det andra fönstret markerar du den mapp som du vill kopiera filen eller mappen till.

  3. Fånga filen eller mappen och håll ned Control. Dra filen eller mappen till dess nya plats i samma fönster.

Om du vill kopiera filen eller mappen till en mapp som finns en nivå nedanför den aktuella nivån öppnar du inte något nytt fönster. Fånga i stället filen eller mappen och håll ned Control. Dra filen eller mappen till dess nya plats i samma fönster.