Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här visar du medieegenskaper

Om du vill visa egenskaperna för flyttbara media högerklickar du på det objekt som representerar mediet på skrivbordet och väljer Medieegenskaper. Dialogfönstret Medieegenskaper visas.

Dialogfönstret Medieegenskaper. Sammanhanget beskriver bilden.

Om du vill visa allmän information om mediet väljer du alternativet Information. I följande tabell beskrivs informationselementen i dialogfönstret Medieegenskaper:

Dialogfönsterelement 

Beskrivning 

Alias

Visar medienamnet. 

Produkt-ID

Visar medietypen. 

Skrivskydda

Anger om mediet är skrivskyddat. 

Lösenordsskydda

Anger om mediet är lösenordsskyddat. 

Filsystem

Visar det filsystem som mediet är formaterat med. 

Monteringspunkt

Visar platsen i filsystemet där enheten är ansluten.  

Total kapacitet

Visar den totala mängden lagringsutrymme på mediet. 

Om du vill visa den totala mängden använt och tillgängligt lagringsutrymme på mediet markerar du alternativet Flytande kapaciteter. Informationen om lagringsutrymmet visas i dialogfönstret Medieegenskaper.