Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här formaterar du media

När du formaterar media förbereder du det för användning med ett visst filsystem. Det innebär också att du skriver över all befintligt information på mediet. Du kan formatera följande media:

Om du vill formatera media gör du så här:

 1. Högerklicka på det objekt som representerar mediet på skrivbordet och välj Formatera. Dialogrutan Medieformat visas.

  Dialogfönstret Medieformat. Sammanhanget beskriver bilden.
 2. Ange önskade formateringsalternativ i dialogfönstret Medieformat. Elementen i dialogfönstret beskrivs i följande tabell:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning 

  Snabbformatera

  Välj det här alternativet om du vill formatera utan certifiering eller med begränsad certifiering för vissa spår på mediet.  

  Långformatera

  Välj det här alternativet om du vill utföra en komplett formatering. För vissa enheter kan detta inkludera certifiering av hela mediet av enheten.  

  Filsystemstyp

  Markera den typ av filsystem som du vill formatera mediet för. Välj något av följande alternativ: 

  • PCFS (DOS): Välj det här alternativet om du vill använda mediet på ett operativsystem som kör MS-DOS.

  • UFS (UNIX): Välj det här alternativet om du vill använda mediet på ett operativsystem som kör UNIX.

  • UDFS (UNIX): Välj det här alternativet om du vill formatera mediet som UDFS (Universal Disk File System).

  • NEC (DOS): Välj det här alternativet om du vill formatera mediet för NEC-filsystem.

  Volymetikett

  Skriv in ett namn för mediet i textrutan. 

  Skivdelsredigerare

  Klicka på den här knappen om du vill skapa skivdelar på en Zip- eller Jaz-disk. Den här knappen är bara tillgänglig om du väljer UFS i listrutan Filsystemstyp. Du hittar mer information om detta i nästa avsnitt.

 3. Klicka på Format för att formatera mediet.