Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här ändrar du åtgärder

Du kan ändra vilka åtgärder som är associerade med en fil eller filtyp. Du kan göra följande:

Om du vill ändra vilka åtgärder som är associerade med en fil eller filtyp gör du så här:

 1. Markera den fil som du vill ändra åtgärd för i visningspanelen. Om du vill ändra en åtgärd som är associerad med en filtyp markerar du en fil av den typen.

 2. Välj Arkiv -> Öppna med. Gör något av följande:

  • Välj Annat program. Dialogfönstret Öppna med annat program visas.

  • Välj Annan visare. Dialogfönstret Öppna med annan visare visas.

 3. I den tabell som visas i dialogfönstret väljer du det program som du vill ändra beteende för.

 4. Klicka på knappen Ändra. Dialogfönstret Ändra visas. I följande tabell beskrivs de olika alternativen i dialogfönstret Ändra:

  Alternativ 

  Beskrivning  

  Inkludera i menyn för filtyp-objekt

  Välj det här alternativet om du vill inkludera programmet på undermenyn Öppna med för den här filtypen.

  Använd som standard för filtyp-objekt

  Välj det här alternativet om du vill använda programmet som standardåtgärd för den här filtypen. 

  Inkludera endast i menyn för filnamn

  Välj det här alternativet om du vill inkludera programmet på undermenyn Öppna med för den här filen, men inte för andra filer av samma typ.

  Använd som standard endast för filnamn

  Välj det här alternativet om du vill använda programmet som standardåtgärd för den här filen, men inte för andra filer av samma typ. 

  Inkludera inte i menyn för filtyp-objekt

  Välj det här alternativet om du vill utesluta programmet från undermenyn Öppna med för den här filtypen.

 5. Klicka på OK och sedan på Avbryt för att stänga dialogfönstret.


Obs!  

Du kan också ändra vilka åtgärder som är associerade med en filtyp i inställningsverktyget Filtyper och program. Du öppnar inställningsverktyget Filtyper och program genom att klicka på knappen Gå dit.