Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här manipulerar du panelobjekt

Du kan manipulera panelobjekt på följande sätt: