Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här tar du reda på mer om avsnitt som berör skrivbordsmiljön

Du kan få mer information om vissa avsnitt om skrivbordmiljön i det integrerade hjälpsystemet Yelp. Välj Program -> Hjälp om du vill starta hjälpsystemet Yelp.