Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här tar du reda på mer information om panelprogram

Högerklicka på panelprogrammet och välj sedan Hjälp om du vill ha mer information om ett visst panelprogram.