Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här tar du reda på mer information om program

Starta programmet och välj sedan Hjälp -> Innehåll om du vill ha reda på mer information om ett särskilt program. Du kan också starta programmet och sedan trycka på F1.