Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här manipulerar du fönster

Du kan utföra vissa åtgärder med kontrollerna i ett programfönsters eller ett dialogfönsters ram. De flesta kontrollelementen finns på fönsterramens överkant. Figur 2–3 visar överkanten på ett normalt programfönsters ram.

Figur 2–3 Ramens överkant på ett normalt programfönster

Ramens överkant på ett programfönster. Bildtext: Fönstermeny, Titelrad, Minimera, Maximera, Stäng fönster.

Detta är de aktiva kontrollelementen på en fönsterram:

Kontrollelement 

Beskrivning  

Knappen Fönstermeny

Klicka på fönstermenyknappen om du vill visa Fönstermenyn.

Titelrad 

Du kan flytta eller skugga fönstret med hjälp av titelraden.  

Minimeringsknappen

Klicka på knappen Minimera om du vill minimera fönstret.

Maximeringsknappen

Du kan maximera eller återställa fönstret med hjälp av maximeringsknappen.

Klicka på maximeringsknappen om du vill maximera ett fönster. Klicka en gång till på maximeringsknappen om du vill återställa fönstret.

Knappen Stäng fönster

Klicka på knappen Stäng fönster om du vill stänga fönstret.

Kant 

Högerklicka på kanten om du vill visa Fönstermenyn.

Ta tag i fönsterkanten men inte i titelraden om du vill ändra fönstrets storlek. Dra i kanten tills fönstret är så stort som du vill ha det.