Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Fönstertyper

Skrivbordet kan innehålla följande typer av fönster: