Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här öppnar du filer från filhanteraren

Dubbelklicka på mappikonerna i innehållspanelen om du vill flytta till en mapp som innehåller en fil som du vill öppna. Dubbelklicka på filikonen när filen som du vill öppna visas. Då öppnas filen.