Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här lägger du till en ny panel

Du kan lägga till olika typer av paneler till skrivbordet. Tabell 4–1 visar en lista över vilka typer av paneler du kan lägga till och deras egenskaper.

Tabell 4–1 Paneltyper

Paneltyp 

Fästfunktion  

Storlek 

Hörnpanel 

Fäster vid någon av skärmens kanter, men kan bara fästas vid kantens mitt eller hörn.  

Utvidgas så mycket som krävs för att objekten på panelen ska vara synliga. 

Kantpanel 

Fäster vid någon av skärmens kanter. Startpanelen längst ned på skärmen är ett exempel på en kantpanel.  

Löper längs hela kanten som panelen är fäst vid. 

Flytande panel 

Fäster inte vid något. Du kan placera en flytande panel var som helst i skrivbordsmiljön. 

Utvidgas så mycket som krävs för att objekten på panelen ska vara synliga. 

Glidande panel 

Fäster vid vilken som helst av skärmens kanter. Panelen kan fästas var som helst på kanten.  

Utvidgas så mycket som krävs för att objekten på panelen ska vara synliga. 

Menypanel 

Fäster vid skärmens överkant. Det går inte att flytta menypanelen. 

Löper längs hela överkanten på skärmen. Det kan bara finnas en menypanel i skrivbordsmiljön. 

Gör så här om du vill skapa en panel:

  1. Högerklicka på ett tomt område på en valfri panel och välj sedan Ny panel.

  2. Välj den typ av panel som du vill lägga till. Den nya panelen läggs till i skrivbordsmiljön. Den nya panelen innehåller inga objekt förutom menypanelen.

    Du kan anpassa den nya panelen så att den passar dina behov.