Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Använda panelobjekt

Du ändrar ett panelobjekt med musknapparna på följande sätt:

Klicka med vänstra musknappen

Panelobjektet startas.

Klicka med mellersta musknappen

Gör det möjligt att ta tag i objektet och dra det till en ny position.

Klicka med högra musknappen

Panelens snabbmeny visas.

Panelprogram används på ett annat sätt. Mer information finns i Så här väljer du ett panelprogram.