Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så har tar du bort en panel

Högerklicka på panelen som du vill ta bort och välj sedan Ta bort denna panel.


Obs!  

Det måste alltid finnas åtminstone en panel i skrivbordsmiljön. Om det bara finns en panel i skrivbordsmiljön går den inte att ta bort.