Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här tar du bort ett panelobjekt

Högerklicka på panelobjektet så att dess popupmeny visas och välj sedan Ta bort från panel om du vill ta bort ett objekt från en panel.