Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här flyttar du ett panelobjekt

Du kan flytta panelobjekten inom en panel och från en panel till en annan. Du kan även flytta objekt mellan paneler och lådor.

Håll ned den mellersta musknappen och dra panelobjektet till den nya positionen om du vill flytta det. När du släpper upp den mellersta musknappen stannar objektet kvar på den nya positionen.

Du kan även flytta ett panelobjekt med hjälp av dess popupmeny:

  1. Högerklicka på objektet och välj sedan Flytta.

  2. Peka på objektets nya position och klicka sedan med valfri musknapp. Objektet flyttas då till den nya positionen. Du kan flytta objektet till vilken panel som helst i skrivbordsmiljön.

Placeringen av de övriga objekten på en panel påverkas när ett panelobjekt flyttas. Du kan ange en flyttningsmetod om du vill ha kontroll över hur objekten förflyttas på en panel. Tryck på en av de följande tangenterna medan du flyttar panelobjektet om du vill påverka flyttningsmetoden:

Tangent 

Flyttningsmetod 

Beskrivning 

Ingen tangent 

Platsbyte 

Objektet byter plats med andra panelobjekt. Platsbyte är den normala flyttningsmetoden. 

Alt-tangenten

Fri förflyttning 

Objektet flyttas förbi de övriga panelobjekten till första lediga plats på panelen. 

Skifttangenten

Insättning 

De övriga panelobjekten flyttas längre bort.