Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här ändrar du ett objekts egenskaper

Vissa panelobjekt har egenskaper. Egenskaperna är olika för olika typer av objekt. Egenskaperna bestämmer attribut av exempelvis följande typer:

Så här ändrar du ett objekts egenskaper:

  1. Högerklicka på objektet så att panelobjektets popupmeny visas (se Figur 4–3).

    Figur 4–3 Panelobjektets popupmeny

    Popupmeny för panelobjekt. Menyalternativ en Egenskaper, Hjälp, Ta bort från panelen, Flytta.

  2. Välj Egenskaper. Ändra de önskade egenskaperna i dialogfönstret Egenskaper. Egenskaperna i dialogfönstret Egenskaper beror på vilket objekt du valde i steg 1.

  3. Spara ändringarna genom att klicka på OK och stäng sedan dialogfönstret Egenskaper.