Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris
    
A
 
 AccessX
  Se inställningsverktyg, tangentbordshjälpmedel
 
 aktivera fönster ( Index Term Link )
 
 anteckningar, lägga till i mappar ( Index Term Link )
 
 arbetsytor
  ange antal ( Index Term Link )
  flytta fönster till ( Index Term Link )
  hantera ( Index Term Link )
  introduktion ( Index Term Link )
  lägga till ( Index Term Link )
  namnge ( Index Term Link )
  panelprogrammet Arbetsytebytare ( Index Term Link )
  ta bort ( Index Term Link )
  växla mellan ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
  översikt ( Index Term Link )