Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris
    
V
 
 verktygsrader, anpassa utseende ( Index Term Link )
 
 visningskomponenter ( Index Term Link ) ( Index Term Link ) ( Index Term Link )
 
 visningspanel
  introduktion ( Index Term Link )
  visa filer i ( Index Term Link )