Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Fönstersnabbkommandon

Med hjälp av snabbkommandon för fönster kan du använda tangentbordet för att utföra fönsteråtgärder. I följande tabell visas en lista över några snabbkommandon för fönster:

Standardsnabbkommandon 

Funktion 

Alt + Tabb

Växlar mellan fönster. När du använder de här snabbkommandona visas en lista med fönster som du kan välja. Släpp knapparna för att välja ett fönster. 

Alt + Esc

Växlar mellan fönster. Släpp knapparna för att välja ett fönster. 

F10

Öppnar den första menyn på menyradens vänstra sida.  

Alt + blanksteg

Öppnar Fönstermenyn.

Piltangenter 

Flyttar aktiveringen mellan objekt i en meny. 

Retur

Väljer ett menyobjekt.  

Esc

Stänger en öppen meny. 

Control + Alt + högerpil

Växlar till arbetsytan till höger om den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + vänsterpil

Växlar till arbetsytan till vänster om den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + uppil

Växlar till arbetsytan ovanför den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + nedpil

Växlar till arbetsytan nedanför den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + d

Minimerar alla fönster och ger skrivbordet fokus.