Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Snabbkommandon för skrivbordsmijön

Skrivbordsmiljöns snabbkommandon ger dig möjlighet att utföra uppgifter i miljön med tangentbordets hjälp. I följande tabell visas en lista över några snabbkommandon för skrivbordet:

Standardsnabbkommandon 

Funktion 

Alt + F1

Öppnar GNOME-menyn.

Alt + F2

Visar dialogfönstret Kör program.

Print Screen

Tar en skärmdump.  

Alt + Print Screen

Tar en skärmdump över det aktiva fönstret.  

Control + Alt + högerpil

Växlar till arbetsytan till höger om den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + vänsterpil

Växlar till arbetsytan till vänster om den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + uppil

Växlar till arbetsytan ovanför den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + nedpil

Växlar till arbetsytan nedanför den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + d

Minimerar alla fönster och ger skrivbordet fokus. 

F1

Startar läsaren för online-hjälpen och visar relevant hjälpavsnitt.