Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Panelsnabbkommandon

Med hjälp av panelsnabbkommandon kan du använda tangentbordet för att utföra panelåtgärder. I följande tabell visas en lista över några panelsnabbkommandon:

Standardsnabbkommandon 

Funktion 

Control + Alt + Tabb

Växlar fokus mellan paneler och skrivbordet. När du använder de här snabbkommandona visas en lista med objekt som du kan välja. Släpp knapparna för att välja ett objekt. 

Control + Alt + Esc

Växlar fokus mellan paneler och skrivbordet. Släpp knapparna för att välja ett objekt. 

Control + F10

Öppnar popupmenyn för den markerade panelen.  

Tabb

Växlar aktiveringen mellan objekt i en panel. 

Retur

Väljer det markerade panelobjektet eller menyobjektet. 

Skift + F10

Öppnar popupmenyn för det markerade panelobjektet. 

Piltangenter 

Flyttar aktiveringen mellan objekt i en meny. Flyttar också aktiveringen mellan gränssnittsobjekt i ett panelprogram. 

Esc

Stänger en öppen meny. 

F10

ÖppnarProgram-menyn på Menypanelen om Menypanelen har markerats.