Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Snabbkommandon för program

Med snabbkommandona för program kan du utföra programåtgärder. Du kan använda snabbkommandon för att utföra programåtgärder snabbare än om du använder en mus. I följande tabell visas en lista över några snabbkommandon för program:

Snabbkommandon 

Kommando 

Control + N

Nytt  

Control + X

Klippa ut  

Control + C

Kopiera  

Control + V

Klistra in  

Control + Z

Ångra 

Control + S

Spara 

Control + Q

Avsluta