Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kortkommandon

En menyrad är en rad överst i ett fönster som innehåller menyerna för programmet. Ett kortkommando är en understruken bokstav på en menyrad, meny eller i ett dialogfönster som du kan använda för att utföra en åtgärd. På en menyrad är kortkommandot för varje meny understruket.

Tryck på Alt och på kortkommandot för att öppna en meny. I menyn är kortkommandot för varje menyobjekt understruket. Tryck på kortkommandot för menyobjektet för att välja ett menyobjekt. I följande tabell anges exempel på kortkommandon från programmet Textredigerare:

Kortkommandon 

Funktion 

Alt + F

Öppnar Arkiv-menyn.

N

Väljer Ny-objektet på Arkiv-menyn.

Du kan även använda kortkommandon för att komma åt element i ett dialogfönster. I ett dialogfönster är en bokstav i de flesta dialogfönsterelementen understruken. Tryck på Alt och sedan på kortkommandot för att komma åt ett särskilt dialogelement. I följande tabell anges ett exempel på ett kortkommando från dialogfönstret Inställningar i programmet Textredigerare:

Kortkommando 

Funktion 

Alt + U

Aktiverar kryssrutan Använd standardtypsnitt i tema.

Du kan också använda andra tangenter för att navigera inom ett fönster eller ett dialogfönster.

Tangent 

Funktion 

Tabb

Flyttar aktiveringen från olika element i ett fönster eller ett dialogfönster. 

Piltangenter 

Använd piltangenterna för att utföra följande åtgärder: 

  • Flytta aktiveringen från en meny till nästa meny i en menyrad. Flytta aktiveringen från ett menyobjekt till nästa menyobjekt i en öppen meny.

  • Flytta aktiveringen från ett alternativ till nästa alternativ för att göra ditt val, t ex inom en grupp alternativknappar i ett dialogfönster.

  • Ändra värdet som visas i en rotationsruta.