Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Terminologi för musåtgärder

Konventionerna som används i den här manualen för att beskriva åtgärder som du utför med musen är som följer:

Åtgärd 

Definition  

Klicka 

Tryck på och släpp upp vänster musknapp utan att flytta musen.  

Klicka och håll ned 

Tryck på och håll ned vänster musknapp. 

Klicka med vänstra musknappen 

Samma som klicka. Vänsterklicka används då det kan förväxlas med högerklicka.

Klicka med mellersta musknappen 

Tryck på och släpp upp musens mittknapp utan att flytta musen.  

Klicka med högra musknappen 

Tryck på och släpp upp höger musknapp utan att flytta musen.  

Dubbelklicka 

Tryck på och släpp upp vänster musknapp två gånger i snabb följd, utan att flytta musen.  

Dra 

Tryck på och håll ned musknappen och flytta sedan ett objekt. Du kan t ex dra ett fönster eller en ikon. Med mittenknappen och den vänstra knappen kan du dra och släppa.  

Dra och släppa 

Tryck på och håll ned musknappen och flytta sedan ett objekt. Du kan till exempel dra och släppa ett fönster eller en ikon. Släpp musknappen för att placera ett objekt på en ny plats.  

Fånga 

Peka på ett objekt som du kan flytta, och tryck på och håll ned musknappen. Du kan till exempel fånga ett fönsters rubrikfält och dra fönstret till en ny plats.