Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Musåtgärder

I nedanstående tabell beskrivs vilka åtgärder du kan utföra med musen.

Musknapp 

Användning 

Vänster musknapp 

Använd för att utföra följande åtgärder:  

  • Markera text

  • Välja objekt.

  • Dra objekt.

Musens mittknapp 

Använd för att utföra följande åtgärder:  

  • Klistra in text.

  • Flytta objekt.

Höger musknapp 

Öppnar en meny för det markerade objektet, om menyn går att välja.  

Om du till exempel vill kopiera en text utför du följande steg:

  1. Markera texten med den vänstra musknappen.

  2. Flytta muspekaren till den plats som du vill kopiera texten till.

  3. Klicka på musens mittknapp.

Du kan även högerklicka på skrivbordet och visa Skrivbord-menyn.