Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Konventioner för musknappar

Samtliga instruktioner i den här manualen gäller för följande typer av musenheter:

Konventionerna för musknappar som används i den här handboken är som följer:

Musknapp 

Definition  

Vänster musknapp 

Vänster musknapp är konfigurerad för högerhänta användare.  

Musens mittknapp 

Musens mittknapp är konfigurerad för högerhänta användare.  

Höger musknapp 

Höger musknapp är konfigurerad för högerhänta användare.  

Om du vill växla mellan höger- och vänsterhänt för musen väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Mus, och väljer sedan önskade alternativ. Om du växlar mellan höger- och vänsterhänt för musen måste du invertera de konventioner för musknappar som används i den här manualen.