Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Muspekare

När du använder musen kan muspekarens utseende ändras. Muspekarens utseende kan ge information om en speciell åtgärd, plats eller ett tillstånd. I följande tabell visas en lista och beskrivningar över några av muspekarna.

Pekare 

Associerad åtgärd 

Beskrivning  

Normal pekare.

Peka på ett objekt, välja ett menyobjekt 

Normal pekare. Pekaren som visas vid normal användning av musen. 

Flyttningspekare.

Dra och släppa 

Flyttningspekare. Anger att när du släpper objektet, har det flyttas från den gamla platsen till en ny plats.  

Kopieringspekare.

Dra och släppa 

Kopieringspekare. Anger att när du släpper objektet, skapas en kopia av objektet där du släpper det. 

Symbolisk länkpekare.

Dra och släppa 

Symbolisk länkpekare. Anger att när du släpper objektet, skapas en symbolisk länkpekare till objektet där du släpper det. En symbolisk länk är en särskild sorts fil som pekar på en annan fil eller mapp.

Frågepekare.

Dra och släppa 

Frågepekare. Anger att när du släpper ett objekt, öppnas en meny. Du kan välja att flytta eller kopiera objektet, eller att skapa en symbolisk länk till objektet.  

Pekare för ej tillgänglig.

Dra och släppa 

Pekare för ej tillgängligt. Anger att du inte kan släppa objektet på den aktuella platsen. 

Pekare för att flytta panelobjekt.

Flytta panelobjekt 

Pekare för att flytta panelobjekt. Anger att du har valt ett panelobjekt som ska flyttas.  

Pekare för horisontell storleksändring.

Storleksändra fönster horisontellt. 

Pekare för horisontell storleksändring. Anger att du har valt en vertikal fönsterkontur för att storleksändra horisontellt. 

Pekare för vertikal storleksändring.

Storleksändra fönstret vertikalt. 

Pekare för vertikal storleksändring. Anger att du har valt en horisontell fönsterkontur för att storleksändra vertikalt. 

Pekare för storleksändring av hörn.

Storleksändrar fönstret horisontellt och vertikalt 

Pekare för storleksändring av hörn. Anger att du markerat ett hörn i en fönsterkontur för att storleksändra fönstret horisontellt och vertikalt.  

Pekare för storleksändring av fönsterpanel och tabellkolumn.

Storleksändra fönsterpanel eller tabellkolumn.  

Pekare för storleksändring av fönsterpanel och tabellkolumn. Anger att du har valt en kolumn i en tabell för storleksändring.