Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här lägger du till en filtyp

Om du vill lägga till en filtyp gör du följande:

 1. Välj Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Filtyper och program för att starta inställningsverktyget Filtyper och program.

 2. Klicka på knappen Lägg till filtyp. Dialogfönstret Lägg till filtyp visas.

 3. Ange egenskaperna för filtypen i dialogfönstret. I följande tabell beskrivs dialogfönsterelementen i dialogfönstret Lägg till filtyp:

  Alternativ 

  Funktion 

  Ingen ikon

  Välj en ikon som ska representera filtypen. Klicka på knappen Ingen ikon om du vill välja en ikon. Ett dialogfönster där du kan välja en ikon visas. Välj en ikon i dialogfönstret. Klicka på Bläddra om du vill välja en ikon från en annan katalog. Klicka på OK när du har valt en ikon.

  Beskrivning

  Skriv en beskrivning av filtypen. 

  MIME-typ

  Ange MIME-typen för den här filtypen.  

  Kategori

  Ange den kategori som du vill att filtypen ska tillhöra i inställningsverktyget Filtyper och program. Klicka på Välj om du vill välja en kategori i dialogfönstret Välj en filkategori.

  Filnamnstillägg

  Ange de filnamnstillägg som ska associeras med filtypen. Ange ett filnamnstillägg i föltet till vänster och tryck sedan på Retur. Du tar bort ett filnamnstillägg genom att markera filnamnstillägget i fältet till höger och sedan klicka på knappen Ta bort.

  Visarkomponent

  Information anges i en kommande version.  

  Standardåtgärd

  Information anges i en kommande version.  

  Program som ska köras

  Ange ett program som ska associeras med filtypen. Ange kommandot för att starta programmet i det här fältet. Om du vill välja ett kommando som du tidigare har angett kan du också klicka på knappen med nedåtpilen och välja det kommando som ska köras. 

  Du kan också använda knappen Bläddra för att välja ett kommando som ska köras.

  Kör i terminal

  Markera det här alternativet om du vill köra programmet i ett terminalfönster. Välj det här alternativet för program som inte skapar ett fönster att köras i. 

 4. Klicka på OK.