Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här lägger du till en tjänst

Om du vill lägga till en tjänst gör du följande:

 1. Välj Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Filtyper och program för att starta inställningsverktyget Filtyper och program.

 2. Klicka på knappen Lägg till tjänst. Dialogfönstret Lägg till tjänst visas.

 3. Ange egenskaperna för tjänsten i dialogfönstret. I följande tabell beskrivs dialogfönsterelementen i dialogfönstret Lägg till tjänst:

  Alternativ 

  Funktion 

  Beskrivning

  Skriv en beskrivning för tjänsten. 

  Protokoll

  Ange protokollet för tjänsten. 

  Program

  Ange programmet som ska associeras med tjänsten. Ange kommandot för att starta programmet i det här fältet. Om du vill välja ett kommando som du tidigare har angett kan du också klicka på knappen med nedåtpilen och välja det kommando som ska köras. 

  Du kan också använda knappen Bläddra för att välja ett kommando som ska köras.

  Kör i terminal

  Markera det här alternativet om du vill köra programmet i ett terminalfönster. Välj det här alternativet för program som inte skapar ett fönster att köras i. 

 4. Klicka på OK.