Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Inställningar för textredigerare

Använd flikarna för Textredigerare om du vill konfigurera den föredragna textredigeraren.

Figur 10–5 Inställningsverktyget Föredragna program med flikar för Textredigerare.

Inställningsverktyget Föredragna program med flikar för Textredigerare. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–5 visar en lista över de inställningar för föredragen textredigerare som du kan konfigurera.

Tabell 10–5 Inställningar för föredragen textredigerare

Alternativ 

Funktion 

Välj en redigerare

Markera det här alternativet om du vill använda en standardtextredigerare. Använd den nedrullningsbara kombirutan för att ange den föredragna textredigeraren. 

Anpassad redigerare

Markera det här alternativet om du vill använda en anpassad textredigerare. Dialogfönstret Anpassad redigerare visas.

  • Namn: Ange namnet för den anpassade textredigeraren.

  • Kommando: Ange det kommando som ska köras för att starta den anpassade textredigeraren.

  • Det här programmet kan öppna flera filer: Markera det här alternativet om den standardinställda textredigeraren kan öppna flera filer.

  • Det här programmet måste köras i ett skal: Markera det här alternativet om du vill köra kommandot i ett terminalfönster. Markera det här alternativet för redigerare som inte skapar ett fönster att köras i.

När du har angett en anpassad textredigerare kan du klicka på knappen Egenskaper för att visa dialogrutan Egenskaper för anpassad redigerare. Du kan använda dialogfönstret om du vill ändra egenskaperna för den anpassade textredigeraren.

Använd den här hanteraren om du vill öppna textfiler i filhanteraren

Markera det här alternativet om du vill att filhanteraren ska starta den anpassade textredigeraren för att visa textfiler.