Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Webbläsarinställningar

Använd flikarna för Webbläsare om du vill konfigurera den föredragna webbläsaren. Den föredragna webbläsaren öppnas när du klickar på en URL. Exempelvis öppnas den föredragna webbläsaren när du klickar på en URL i ett program eller när du klickar på en programstartare för en URL på skrivbordet.

Figur 10–4 Inställningsverktyget Föredragna program med flikar för Webbläsare.

Inställningsverktyget Föredragna program med flikar för Webbläsare. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–4 visar en lista över de inställningar för föredragen webbläsare som du kan konfigurera.

Tabell 10–4 Inställningar för föredragen webbläsare

Alternativ 

Funktion 

Välj en webbläsare

Markera det här alternativet om du vill använda en standardwebbläsare. Använd den nedrullningsbara kombirutan för att markera en föredragen webbläsare. 

Anpassad webbläsare

Markera det här alternativet om du vill använda en anpassad webbläsare.  

Kommando

Ange det kommando som ska köras för att starta den anpassade webbläsaren. Om du vill aktivera webbläsaren för att visa en URL som du klickar på lägger du till “%s” efter kommandot.

Starta i terminal

Markera det här alternativet om du vill köra kommandot i ett terminalfönster. Markera det här alternativet för webbläsare som inte skapar ett fönster för att köras i.