Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Terminalinställningar

Använd flikarna för Terminal om du vill konfigurera den föredragna terminalen.

Figur 10–6 Inställningsverktyget Föredragna program med flikar för Terminal.

Inställningsverktyget Föredragna program med flikar för Terminal. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–6 visar en lista över de inställningar för föredragen terminal som du kan konfigurera.

Tabell 10–6 Inställningar för föredragen terminal

Alternativ 

Funktion 

Välj en terminal

Markera det här alternativet om du vill använda en standardterminal. Använd den nedrullningsbara kombirutan för att ange den föredragna terminalen.  

Anpassad terminal

Markera det här alternativet om du vill använda en anpassad terminal.  

Kommando

Ange det kommando som ska köras för att starta den anpassade terminalen.  

Exec-flagga

Ange det exec-alternativ som ska användas med kommandot.