Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Konfigurera uppstartsprogram

Använd flikarna för Startprogram i inställningsverktyget Sessioner när du anger uppstartsprogram som inte är sessionskontrollerade. Uppstartsprogram är program som startar automatiskt när du startar en session. Du anger kommandona som kör de program som inte är sessionskontrollerade på flikarna för Startprogram. Kommandona körs automatiskt när du loggar in.

Du kan också starta sessionskontrollerade program automatiskt. Mer information finns i Ange sessionsalternativ.

Figur 10–9 Inställningsverktyget Sessionsegenskaper med flikar för Uppstartsprogram

Inställningsverktyget Sessionsegenskaper med flikar för Uppstartsprogram. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–9 visar en lista över de inställningar för uppstartsprogram som du kan konfigurera.

Tabell 10–9 Inställningar för uppstartsprogram

Alternativ 

Funktion 

Ytterligare uppstartsprogram

Använd den här tabellen om du vill hantera uppstartsprogram som inte är sessionskontrollerade, enligt följande: 

  • Lägg till ett uppstartsprogram genom att klicka på knappen Lägg till. Dialogfönstret Lägg till startprogram visas. Ange det kommando som ska starta programmet i fältet Startkommando.

    Om du anger mer än ett uppstartsprogram använder du rotationsrutan Prioritet för att ange startordningen för varje program. Startordningen är den ordning som du vill att uppstartsprogrammen ska startas i.

  • Om du vill redigera ett uppstartsprogram markerar du uppstartsprogrammet och klickar sedan på knappen Redigera. Dialogfönstret Redigera startprogram visas. Använd dialogfönstret om du vill ändra kommandot och startordningen för uppstartsprogrammet.

  • Om du vill ta bort ett uppstartsprogram markerar du uppstartsprogrammet och klickar sedan på knappen Ta bort.