Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här loggar du in i en session

Utför följande åtgärder för att logga in till en session.

  1. Välj Alternativ -> Session. Välj GNOME-skrivbordet från listan över tillgängliga skrivbordsmiljöer.

  2. Skriv in inloggningsnamn i fältet i dialogfönstret Inloggningshanteraren och klicka på OK.

  3. Skriv in lösenordet i fältet i dialogfönstret Inloggningshanteraren och klicka på OK.

Sessionshanteraren startar en session när du loggar in. Sessionshanteraren startar en ny session när du loggar in för första gången. Sessionshanteraren återställer till din tidigare session om du har loggat in tidigare.