Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Använda sessioner på annat språk

Utför följande åtgärder för att starta en session på ett annat språk.

  1. Välj Alternativ -> Session i inloggningsdialogfönstret. Välj GNOME-skrivbordet från listan över tillgängliga skrivbordsmiljöer.

  2. Välj Alternativ -> Språk i inloggningsdialogfönstret.

  3. Markera den språkgrupp som innefattar språket du vill använda.

  4. Markera ett språk.

  5. Logga in.

Systemadministratören anger standardspråk för systemet. Via Alternativ-menyn i dialogfönstret Inloggningshanteraren kan du komma åt andra språk. När du valt ett språk i Alternativ-menyn anges LANG-variabeln för sessionen. Standardspråket återställs vid sessionens slut.