Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Spara sessionsinställningar

Utför följande steg om du vill spara sessionsinställningarna:

  1. Konfigurera sessioner så att inställningarna sparas automatiskt när du avslutar sessionen. Om du vill konfigurera din session, väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Sessioner. Inställningsverktyget Sessioner startar. Välj alternativet Spara ändringarna i sessionen automatiskt i Sessionsalternativ-fliksektionen.

  2. Avsluta sessionen.

Om du inte väljer alternativet Spara ändringarna i sessionen automatiskt visas ett dialogfönster där du kan välja om du vill spara de aktuella inställningarna när du loggar ut. Om du vill spara inställningarna väljer du alternativet och fortsätter att logga ut.