Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Bläddra mellan program i den aktuella sessionen

Om du vill bläddra mellan program i den aktuella sessionen, väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Sessioner . I Aktuell session-fliksektionen visas följande:

Du kan använda Aktuell session-fliksektionen för att utföra ett begränsat antal åtgärder i sessionsegenskaperna för ett program eller inställningsverktyg. Du kan till exempel redigera startordningen och omstarttyp för alla GNOME-program eller inställningsverktyg som finns i listan.