Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Använda uppstartsprogram

Du kan konfigurera sessionerna att starta med program som inte är sessionshanterade. Om du vill konfigurera icke-sessionshanterade uppstartsprogram, väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Sessioner . Använd Startprogram-fliksektionen för att lägga till, redigera och ta bort program. Om du sparar inställningarna och loggar ut startas uppstartsprogrammen automatiskt nästa gång du loggar in.