Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Definera sessionsegenskaper vid in- och utloggning

Om du vill ange sessionegenskaper vi in- och utloggning, väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Sessioner. Utför önskade ändringar i Sessionsalternativ-fliksektionen. Du kan t ex välja att visa en välkomstskärm vid inloggning.