Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här ändrar du beteende för en vy

Du kan ändra beteende för en vy på följande sätt:

Om du vill ändra beteende för en vy gör du så här:

 1. Välj Visa -> Visa som. Ett dialogfönster för Öppna med annan visare visas.

   Öppna med annan visare. Innehåller Tabell över tillgängliga vyer, knapparna Ändra och Gå dit. Innehåller knapparna Hjälp, Avbryt, Välj.
 2. Välj den vy som du vill ändra i tabellen i dialogfönstret.

 3. Klicka på knappen Ändra. Dialogfönstret Ändra visas. I följande tabell beskrivs de olika alternativen i dialogfönstret Ändra:

  Alternativ 

  Beskrivning  

  Inkludera i menyn för objektnamn-objekt

  Välj det här alternativet om du vill inkludera vyn på undermenyn Visa som för den här typen av objekt.

  Använd som standard för objektnamn-objekt

  Välj det här alternativet om du vill använda vyn som standard för den här typen av objekt. 

  Inkludera i endast menyn för objektnamn

  Välj det här alternativet om du vill inkludera vyn på undermenyn Visa som endast för det här objektet.

  Använd som standard endast för objektnamn

  Välj det här alternativet om du vill använda vyn som standard endast för det här objektet. 

  Inkludera inte i menyn för objektnamn-objekt

  Välj det här alternativet om du vill utesluta vyn från undermenyn Visa som för den här typen av objekt.

 4. Klicka på OK och sedan på Avbryt för att stänga dialogfönstret Öppna med annan visare.


Obs!  

Du kan också ändra vilka åtgärder som är associerade med en filtyp i inställningsverktyget Filtyper och program. Du öppnar inställningsprogrammet Filtyper och program genom att klicka på knappen Gå dit.