Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här sträcker du ut en ikon i ikonvyn

I ikonvyn kan du ändra storlek på ikoner som representerar objekt som visas. Om du vill ändra storlek på ett objekt i ikonvyn gör du så här:

  1. Högerklicka på det objekt som du vill ändra storlek på och välj Sträck ut ikon. Det visas en rektangel runt objektet, med ett handtag i varje hörn.

  2. Ta tag i ett av handtagen och dra ikonen till önskad storlek.

    Om du vill återställa ikonen till dess ursprungliga storlek högerklicka du på den och väljer Återställ ikonens originalstorlek.

Du kan även tänja ut ikoner på skrivbordet.