Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här ordnar du filer i ikonvyn

När du visar innehållet i en mapp i ikonvyn kan du ange hur objekten i mappen ska ordnas. Du ordnar objekt i ikonvyn genom att välja Visa -> Ordna objekt. Undermenyn Ordna objekt innehåller följande:

Välj önskade alternativ på undermenyn, enligt beskrivningen i följande tabell:

Alternativ 

Beskrivning  

Manuellt

Välj det här alternativet om du vill ordna objekt manuellt. Dra objekten till önskad plats i visningspanelen. 

Efter namn

Välj det här alternativet om du vill ordna objekt i bokstavsordning efter namn. Alternativet är inte skiftlägeskänsligt. Om Nautilus är inställt på att visa dolda filer visas dessa sist.

Efter storlek

Välj det här alternativet om du vill ordna objekt efter storlek, med början på det största objektet. När du sorterar objekt efter storlek sorteras mapparna efter antalet objekt de innehåller. Mapparna sorteras inte efter den totala storleken på de objekt de innehåller. 

Efter typ

Välj det här alternativet om du vill ordna objekt i bokstavsordning efter typ. Objekten sorteras alfabetiskt via beskrivningen för MIME-typ i inställningsverktyget Filtyper och program. MIME-typen identifierar filens format och gör att program kan läsa filen. Ett e-postprogram kan till exempel använda MIME-typen image/png för att upptäcka att en PNG-fil har bifogats ett e-postmeddelande.

Efter modifieringsdatum

Välj det här alternativet om du vill sortera objekt efter det datum de senast ändrades. Det senast ändrade objektet visas först. 

Efter emblem

Välj det här alternativet om du vill sortera objekt efter eventuella emblem som har lagts till dem. Objekten sorteras i emblemens bokstavsordning. Objekt som saknar emblem visas sist.  

Kompakt layout

Välj det här alternativet om du vill ordna objekt så att de placeras närmare varandra.  

Omvänd ordning

Välj det här alternativet om du vill sortera objekten i omvänd ordning. Om du till exempel sorterar objekt efter namn i bokstavsordning väljer du Omvänd ordning om du vill sortera dem i omvänd bokstavsordning.

Nautilus kommer ihåg hur du har ordnat objekten i en viss mapp. Nästa gång du visar mappen visas objekten i den ordning som du har valt. När du anger hur objekt i en mapp ska sorteras kan du alltså anpassa mappen så att objekten visas på det sättet. Om du vill återställa mappens inställningar för sortering till standardinställningen väljer du Visa -> Återställ vy till standard.