Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här väljer du den vy som du vill visa en fil eller mapp i

Välj den vy som du vill använda för att visa innehållet i en fil eller mapp på menyn Visa.

Du kan också välja vy genom att välja Visa -> Visa som. Välj den vy som du vill använda i dialogfönstret Öppna med annan visare och klicka sedan på knappen Välj.

Du kan också välja vy i listrutan Visa som. Listrutan Visa som finns till höger i adressraden.

Du kan visa olika mappar i olika vyer. Nautilus kommer ihåg vilken vy du har valt för en viss mapp. Nästa gång du visar mappen visar Nautilus den i den valda vyn. Om du vill återställa vyn för mappen till den standardvy som anges i inställningarna väljer du Visa -> Återställ vy till standard.