Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här visar och döljer du fönsterkomponenter

Du kan visa och dölja fönsterkomponenter i Nautilus så här: