Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Ändra bakgrunder

Nautilus innehåller bakgrunder som du kan använda för att ändra utseende på följande skärmkomponenter:

Om du vill ändra bakgrunden för en skärmkomponent gör du så här:

  1. Välj Redigera -> Bakgrunder och emblem. Dialogfönstret Bakgrunder och emblem visas.

  2. Om du vill visa en lista med mönster som du kan använda på bakgrunden klickar du på knappen Mönster. Om du vill visa en lista med färger som du kan använda på bakgrunden klickar du på knappen Färger.

  3. Om du vill ändra bakgrunden till ett mönster drar du mönstret till skärmkomponenten. Om du vill ändra bakgrunden till en färg drar du färgen till skärmkomponenten.

  4. Klicka på Stäng för att stänga dialogfönstret.

Du kan också högerklicka på bakgrunden i sidopanelen och visningspanelen och välja Ändra bakgrund. Dialogfönstret Bakgrunder och emblem visas. Om du vill återställa bakgrunden till standardbakgrunden högerklickar du på panelens bakgrund och väljer Använd standardbakgrund.

När du ändrar bakgrunden för sidopanelen eller visningspanelen för en viss mapp kommer Nautilus ihåg den bakgrund som du har valt. Nästa gång du visar mappen visas den bakgrund som du valde. När du ändrar bakgrund för en mapp kan du alltså anpassa mappen för att visa bakgrunden.

Så här lägger du till ett mönster

Om du vill lägga till ett mönster bland de mönster som du kan använda på skärmkomponenter väljer du Redigera -> Bakgrunder och emblem. Klicka på knappen Mönster och sedan på knappen Lägg till ett nytt mönster. Ett dialogfönster visas. Använd dialogfönstret för att hitta det nya mönstret. Klicka på OK för att lägga till det nya mönstret i dialogfönstret Bakgrunder och emblem.

Så här lägger du till en färg

Om du vill lägga till en färg bland de färger som du kan använda på skärmkomponenter väljer du Redigera -> Bakgrunder och emblem. Klicka på knappen Färger och sedan på knappen Lägg till en ny färg. Det visas en dialog där du kan välja färger. Använd färghjulet eller reglagen för att välja färg. Klicka på OK för att lägga till den nya färgen i dialogfönstret Bakgrunder och emblem.