Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Flikar

Sidopanelen kan innehålla följande flikar:

I Tabell 7–2 beskrivs hur du arbetar med flikar.

Tabell 7–2 Uppgifter på flikar

Åtgärd 

Åtgärd 

Öppna en flik. 

Klicka på fliken. 

Stänga en flik. 

Klicka på fliken. 

Ta bort en flik från sidopanelen. 

Högerklicka i sidopanelen och välj den flik som du vill ta bort på menyn.  

Lägga till en flik i sidopanelen.  

Högerklicka i sidopanelen och välj den flik som du vill lägga till på menyn.